ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տարեկան հաշվետվություն 2017

Հաշվետվությունում ներկայացված են  2017 թվականի գործունեության արդյունքները ըստ 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների` կրթություն, շահերի պաշտպանություն և ծառայություններ: Այն ներառում է մեր կողմից իրականացրած ծրագրերը և դրանց հետագա ընթացքը, փաստեր ու թվեր:

բեռնել

Տարեկան Ֆինանսական հաշվետվություն և աուդիտ 2017

Leider ist der Eintrag nur auf የአሜሪካ እንግሊዝኛ verfügbar.

բեռնել

Տարեկան հաշվետվություն 2014

Հաշվետվությունում ներկայացված են  2014 թվականի գործունեության արդյունքները ըստ 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների` կրթություն, շահերի պաշտպանություն և ծառայություններ: Այն ներառում է մեր կողմից իրականացրած ծրագրերը և դրանց հետագա ընթացքը, փաստեր ու թվեր:

բեռնել