Թոմասը Գենդերային հավասարության մասին

Աղբյուրը՝ UN Armenia