Personal Info

Donation Total: $10.00

Կարողությունների զարգացումից մինչև Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ավելի լավ ներառականություն

2008-2009 թվականների ընթացքում ծրագիրն աջակցեց գործող ներառական դպրոցներում բարելավելու թիմային աշխատանքը, թիմում ընդգրկված մասնագետների դերերն ու պարտականությունները: Միջազգային փորձագետի աջակցությամբ մշակվեց վերապատրաստումների փաթեթ և ծրագրի թիրախ բոլոր հանրակրթական դպրոցների մանկավարժական աշխատողները անցան 5-օրյա վերապատրաստում դպրոցում թիմային աշխատանքի կազմակերպման թեմաներով։