Ensuring-an-Independent-and-Dignified-Future-for-Children-with-Disabilities-in-Armeniav
Personal Info

Donation Total: $10.00

Աջակցելով այսօր՝ ապահովել կայուն ապագա հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար

«Հույսի կամուրջը» սոցիալ հոգեբանական և ֆիզիկական վերականգնողական ծառայություններ է մատուցում ՀՀ Տավուշի հաշմանդամություն և այլ սոցիալհոգեբանական դժվարություններ ունեցող 529 երեխաների՝ աջակցելու նրանց սոցիալական ներառմանը` հնարավորություն տալով նրանց կրթություն ստանալ, սովորել նոր հմտություններ և ապրել անկախ և արժանապատիվ կյանքով: 

Ծրագրի խնդիրներն են.

 1. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ֆիզիկական, մտավոր և հոգեսոցիալական կարողությունների բարելավում։
 2. Աջակցել երեխաների ընտանիքներին բարելավելու իրենց գիտելիքները իրենց երեխաների վերականգնման, սոցիալական հմտությունների զարգացման և դաստիարակության հարցերի վերաբերյալ և քաջալերել նրանց խելամիտ մասնակցությունը իրենց երեխաների սոցիալ հոգեբանական վերականգնման գործընթացին:
 3. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների նկատմամբ համայնքներում դրական վերաբերմունքի խթանում, սոցիալական ներառման և համայնքի մասնակցության խրախուսում:

Այս նպատակներին հասնելով երեխաների համար կապահովվի ավելի լուսավոր և կայուն ապագայով՝ հնարավորություն տալով նրանց սովորել, աշխատել և վարել անկախ ու արժանապատիվ կյանք:

 

Գործողություններ.

 

 • Ֆիզիկական թերապիա. մշակել և իրականացնել վարժություններ, որոնք կխթանեն հենաշարժական հմտությունների բարելավմանը։
 • Օկուպացիոն թերապիա. Անհատական ​​վերականգնողական պլանների մշակում և իրականացում՝ բարելավելու նուրբ շարժողական և մասնագիտական հմտություններն ու ինքնասպասարկումը,  որոնք կհեշտացնեն առօրյա կյանքի անկախությունը, կենցաղավարությունը և  դպրոցական առաջադրանքների կատարումը։
 • Խոսքի թերապիա. անհատական ​​կամ խմբակային ծառայությունների տրամադրում՝ բարելավելու համար հոդաբաշխ և սահուն խոսքը, հաղորդակցման հմտությունները:
 • Արվեստի թերապիայի խմբակների կազմակերում՝ նկարչություն, խեցեգործություն, դրամա, պար, երաժշտություն։ 
 • Իրավաբանական խորհրդատվություն՝ ծնողներին և խնամակալներին իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում հաշմանդամության իրավունքների, կրթության ոլորտի  օրենքների և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքների վերաբերյալ։
 • Ամառային ճամբար՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ամառային ճամբարի կազմակերպում։ Տարբեր միջոցառումների պլանավորում և իրականացում, ինչպիսիք են սպորտը, արվեստը, բացօթյա արշավները, հանգստի և ժամանցի ։ Աջակցող և ներառական միջավայրի ապահովում, որը կնպաստի հաշմանդամություն ունեցող և չունեցող երեխաների միջև ընկերության ձևավորմանը, նրանց մոտ կձևավորի խմբային պատկանելության զգացումը։ 
 • Խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքներին։ 
 • Իրազեկության բարձրացման միջոցառումներ համայնքներում և դպրոցներում։ 

 

Ծրագրի բյուջե (4 կենտրոնի համար)՝ $195,000 

Ծրագրի անձնակազմ (աշխատավարձ և հարկեր)՝ $25,000

Ֆիզիկական և հոգեսոցիալական վերականգնողական ծառայություններ՝ $77,000

Վերականգնման սարքավորումներ, սարքեր և կահույք՝ $25,000

Ծնողական կրթությունը՝ $5000

Իրավաբանական խորհրդատվություն՝ $10,000

Ամառային ճամբար՝ $28000

Վարչական ծախսեր՝ $15,000

Գործառնական ծախսեր ՝ 10,000$

 

Ծրագրի բյուջեի 45%-ը ֆինանսավորված է ETL — Erik Thunes Legat հիմնադրամի կողմից, Առաքելություն Արևելք կազմակերպության գործընկերությամբ:

Mission-East thunes-legat