IDEA-Intersectoral-Dialogue-empowerment-and-Actions-for-Inclusion-of-Youth-in-Europe

Thank you to all our donors, we have met our fundraising goal.

0
Raised:
$61,000.00
Goal:
$61,000.00

Միջոլորտային երկխոսություն, հզորացում և գործողություններ՝ Եվրոպայում երիտասարդների ներառման համար

Ծրագրի գործընկերությունը նպատակ ունի ամրապնդել խոցելի խմբերի երիտասարդների ներառման հարցերին ուղղված ջանքերը՝ խրախուսելով, հնարավորություն տալով և տարածելով միջոլորտային համագործակցությունը: Այս ծրագրով մենք համոզված ենք, որ տարբեր թիրախային խմբերի հետ աշխատող կազմակերպությունների միջև լավ փորձի և միջոլորտային համագործակցությունն ու փորձի փոխանակումը կարող են խթանել տարբեր ոլորտներում երիտասարդների ներառումը։ Սա, իր հերթին, կարող է բարելավել իրավիճակը սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող երիտասարդների համար՝ նրանց համար հավասար հնարավորությունների սետղծումն ու նրանց  ներառումը բերելով հանրային դիսկուրսի առաջին պլան:

Հետևաբար, ծրագրի նպատակն է ստեղծել միջոլորտային ցանցեր ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում՝ տարբեր միջավայրերում երիտասարդների հետ աշխատող կազմակերպությունների համար ներառման մեթոդոլոգիաներ մշակելու համար: Այս մեթոդաբանությունները հիմնված կլինեն փորձագիտական ​​տարբեր ոլորտների լավագույն փորձի վրա:

Ծրագրի բյուջե: $61,000

 

Project management: $7,000

Study visits: $ 20,000

Development of Training Manual: $ 13,000

Training and workshops: $ 3,000

Promotion of Disability-Inclusive Media Outlets and Publications: $3,000

Media Contest: $5,000

Transportation: $3,000

Overhead costs: $7,000

 

70% of the budget is supported by the EU through Erasmus+ KA220-YOU — Cooperation partnerships in youth programs.