Personal Info

Donation Total: $10.00

Գորիսի և Սիսիանի դպրոցների ներառական կրթության կարողությունների զարգացում

2014 թվականին ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի աջակցությամբ Սյունիքի մարզի Սիսիանի և Գորիսի տարածաշրջանների 16 դպրոցներում կազմակերպվեցին ներառական կրթության թեմաներով վերապատրաստումներ, դպրոցներին տրամադրվեցին անհրաժեշտ ռեսուրսներ՝ բոլոր երեխաների, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, բարձրորակ ներառական կրթության համար: Այս նախաձեռնության շրջանակներում ծրագրի թիրախ դպրոցների բոլոր ուսուցիչները վերապատրաստվեցին ներառական կրթության ռազմավարությունների վերաբերյալ:

Ավելին, ծրագիրը նպաստեց «Ծնողները ծնողներին» աջակցության խմբերի ձևավորմանը՝ բոլոր դպրոցներում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողներին փոխադարձ օգնություն և աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Ծրագիրը ստեղծեց առավել ներառական և աջակցող կրթական միջավայր Սյունիքի մարզի Սիսիանի և Գորիսի տարածաշրջանների բոլոր երեխաների համար: