Integration of children with disabilities in Dilijan, Tavush Marz
Personal Info

Donation Total: $10.00

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ինտեգրումը Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում

Ծրագիրը հնարավոր է դարձել ԱՄՆ կառավարության Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի (ՀՄԿ) և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ֆինանսական աջակցությամբ 2000-2002 թթ: Ծրագրի շրջանակներում Դիլիջան քաղաքում ստեղծվել է «Հույսի կամուրջ» համայնքային կենտրոնը, աջակցություն է ցուցաբերվել մեկ սովորական դպրոցի և մեկ մանկապարտեզի՝ տարածքի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար դառնալու ներառական: Այս նախաձեռնությունը նպաստեց Դիլիջանի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ավելի մեծ ներառականության և մատչելիության խթանմանը, և կենսական քայլ էր ավելի արդար և ներառական համայնք կառուցելու ճանապարհին: