Personal Info

Donation Total: $10.00

TEMPUS IV 2012-2014

«Համատեղ նախագիծ. Հատուկ կարիքներ ունեցող մարդկանց մատչելիության ապահովում»

Ծրագիրը նպաստեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառական կրթության մատչելիությանը՝ Բոլոնիայի գործընթացին և ՄԱԿ-ի չափանիշներին համապատասխան: Ծրագիրն իրականացվել է մանկավարժական կրթություն և վերապատրաստում իրականացնող համալսարաններում: Հիմնական արդյունքներ՝ անգլերենի հատուկ դասընթաց՝ բոլոր թիրախային խմբերի համար, ASPIRE ECTS ուսուցում, ASPIRE ուսումնական ծրագիր բոլոր PC հաստատությունների համար (մշակված EU-TUNING-ի հետ), 8 ASPIRE ներածական և առաջադեմ մոդուլների փորձարկում՝ 2 ուսումնական կիսամյակի ընթացքում: