«Ներառական և հավասարապես որակյալ կրթություն բոլորի համար» Աշխատաժողով

Info

                                                             «Ներառական և հավասարապես որակյալ կրթություն բոլորի համար»

                                                                                                           Աշխատաժողով

                                                                                                 Դեկտեմբերի 19, 2023 թ.

                                                       Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի շենքում

                                                       Հասցեն՝ Ուսանողական փողոց 3, ք․ Իջևան, Տավուշի մարզ

 

 «Ներառական և հավասարապես որակյալ կրթություն բոլորի համար» աշխատաժողովը  տեղի կունենա ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքում ս.թ. դեկտեմբերի 19-ին` «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջոցառումներ ՀՀ Տավուշի մարզում»  ծրագրի շրջանակում՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ:

Աշխատաժողովի նպատակն է ՀՀ Տավուշի մարզի նախադպրոցական, միջնակարգ, նախնական և միջին մասնագիտական ներառական  և հավասարապես որակյալ կրթության խթանման գործում  կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների լավագույն փորձի, ձեռքբերումների, մարտահրավերների և քաղած դասերի ներկայացումը։

Աշխատաժողովին ողջույնի խոսքով հանդես կգան ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության ներկայացուցիչը, ՀՄԿ տնօրենը, Տավուշի մարզպետի տեղակալը։  Հրավիրյալների ցանկում են Տավուշի մարզպետի աշխատակազմի համապատասխան վարչությունների պետերը, մարզի 4 խոշորացված համայնքների ղեկավարները, մարզի բոլոր մանկապարտեզների, դպրոցների և քոլեջների տնօրենները և մանկավարժները, ծնողներն ու հիմնական դպրոցն ավարտած երիտասարդները։

Աշխատաժողովի ավարտին մասնակիցները կանդրադառնան Տավուշի մարզի նախադպրոցական, միջնակարգ, նախնական և միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում  ներառական  և հավասարապես որակյալ կրթությանն  անչվող  առկա խոչընդոտներին  և կներկայացնեն  դրանց հաղթահարման ուղղված  լուծման ուղիների իրենց առաջարկությունները։

Աշխատաժողովի օրակարգ- 19.12.2023

 

Info
Category:
Location: «ԵՊՀ» Իջևանի մասնաճյուղ
Date: 19 Դեկտեմբերի, 2023
Duration: 1 Day