շուրջ 23 հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հնարավորություն ստացան առցանց կրթության