շուրջ 23 հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ հնարավորություն ստացան առցանց կրթության