Բարության դասեր դպրոցականների համար

2021 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 29-ը ներառյալ «Հույսի կամուրջ» ՀԿ երիտասարդ շահերի պաշտպաններն ու կազմահերպության կամավորները Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում գտնվող թվով 29 դպրոցներում անցկացնում են հաշմանդամության թեմայով բարության դաս-քննարկումներ:

Դաս-քննարկումների արդյունքում մասնակիցներն իրենց դպորցների աշակաերտական խոդհուրդի հետ միասին պետք է ներկայացնեն «Իմ ներառական դպրոցը» խոդագրով միջոցառման նախագիծ: