Պոստեր

Հոդված 11. Երեխայի կրթության իրավունքը. Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենք

Յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի կրթություն ստանալու, իր, ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի համաձայնությամբ ուսումնական հաստատություն ընտրելու իրավունք:
Պոստերները ստեղծվել են երեխաների կողմից «Իմ մասին. հնարավորությունների ընձեռում և կապերի հաստատում ավելի լայն ներառման համար» ցանցային ծրագրի շրջանակում:

Ես սիրում եմ ընկերներիս

Կոնվենցիայի ընդհանուր սկզբունքներ. Հավասար հնարավորություններ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի ընդհանուր սկզբունքները պատկերող պոստերները ստեղծվել են իրազեկելու հանրությանը:
Դրանք կիրառվել են նաև Արևածաղիկ մանկապատանեկան ամսաթերթում:
Պոստերների ստեղծմանն ու տպագրմանն աջակցել են մեր գործընկեր միջազգային կազմակերպությունները:

Կոնվենցիայի ընդհանուր սկզբունքներ. Տարբերությունների հարգում և հաշմանդամության ընդունում

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի ընդհանուր սկզբունքները պատկերող պոստերները ստեղծվել են իրազեկելու հանրությանը:
Դրանք կիրառվել են նաև Արևածաղիկ մանկապատանեկան ամսաթերթում:
Պոստերների ստեղծմանն ու տպագրմանն աջակցել են մեր գործընկեր միջազգային կազմակերպությունները:

Կրթություն, աշխատանք, արժանապատիվ կյանք

Հավասար հնարավորություններ

Հոդված 10. Երեխայի մտքի, խղճի եւ դավանանքի ազատության իրավունքը. Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենք

Յուրաքանչյուր երեխա ունի մտքի , խղճի եւ դավանանքի ազատության իրավունք:
Երեխայի հայացքները , համոզմունքները եւ կարծիքը ենթակա են նրա տարիքին եւ հասունությանը համապատասխան պատշաճ ուշադրության:
Պոստերները ստեղծվել են երեխաների կողմից «Իմ մասին. հնարավորությունների ընձեռում և կապերի հաստատում ավելի լայն ներառման համար» ցանցային ծրագրի շրջանակում:

Հոդված 11. Երեխայի կրթության իրավունքը. Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենք

Յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի կրթություն ստանալու, իր, ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի համաձայնությամբ ուսումնական հաստատություն ընտրելու իրավունք:
Պոստերները ստեղծվել են երեխաների կողմից «Իմ մասին. հնարավորությունների ընձեռում և կապերի հաստատում ավելի լայն ներառման համար» ցանցային ծրագրի շրջանակում:

Հոդված 12. Ընտանիքում ապրելու երեխայի իրավունքը. Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենք

Յուրաքանչյուր երեխա ունի ծնողներին ճանաչելու եւ նրանց հետ համատեղ ապրելու իրավունք՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այն դեպքերի, երբ դատարանի որոշմամբ ծնողներից կամ ծնողից երեխայի բաժանումը համարվում է անհրաժեշտություն՝ ելնելով երեխայի շահերից:
Պոստերները ստեղծվել են երեխաների կողմից «Իմ մասին. հնարավորությունների ընձեռում և կապերի հաստատում ավելի լայն ներառման համար» ցանցային ծրագրի շրջանակում: