ՄԱԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի մարդու իրավունքների ցուցանիշներ

Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի կողմից մշակված մարդու իրավունքների սույն ցուցանիշները փորձում են չափել պետությունների ստանձնած պարտավորություններն ու ջանքերը, մարդու իրավունքների նկատմամբ պետությունների ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, ինչպես նաև այն արդյունքները, որոնք ապահովել են քաղաքացու կողմից իր` մարդու իրավունքներից օգտվելը: