ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Dec 26, 2017 by: Yerevan

«Սովորել միասին, ապրել միասին» ծրագրի շրջանակում Հույսի կամուրջի նախաձեռնությամբ և քաղաքացիական հասրակության մասնակցությմաբ իրականացվել է Տավուշի մարզի դպրոցների ներառականության գնահատմանն ուղղված հետազոտություն:
Տավուշի մարզի բոլոր դպրոցները ներառական են: Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ որդեգրած քաղաքականության և վերաբերմունքի տեսանկյունից դպրոցները ունեն բոլոր աշակերտների ներառման բարձր մակարդակ: Մարտահրավերները ավելի ընդգծված են ռեսուրսների՝ հատկապես հոգեբանամանկավարժական թիմերի գործունեության ոլորտում: