Հաշվետվություններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ COVID-19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ հետազոտության արդյունքները

Բեռնել

ՀՀ բոլոր մարզերում իրականացված «Կրթության կազմակերպման գործընթացի ներառականությունը» հետազոտության համառոտ տարբերակ

Բեռնել

ՀՀ բոլոր մարզերում իրականացված «Կրթության կազմակերպման գործընթացի ներառականությունը» հետազոտության ամբողջական տարբերակ

Բեռնել

Տարեկան հաշվետվություն 2020

Սույն հաշվետվությունում ներկայացված են 2020 թվականի գործունեության արդյունքները:

Բեռնել

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և աուդիտ 2019

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացված են  2019 թվականի գործունեության արդյունքները ըստ 2019-2022 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների, ինչպես նաև իրականացված աուդիտի տվյալները: Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունն առավել մանրամասն ներկայացված է այստեղ:

Բեռնել

Տարեկան հաշվետվություն 2019

Սույն հաշվետվությունում ներկայացված են 2019 թվականի գործունեության արդյունքները: Գործունեությունը ներկայացված է ըստ 2019-2022 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների`կրթություն, շահերի պաշտպանություն եւ ծառայություններ: Հաշվետվության մեջ գլխավորապես ներկայացված են «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի իրականացրած ծրագրերը և դրանց հետագա ընթացքը: Ներկայացված են փաստեր ու թվեր: Հաշվետվությունը հասանելի է հայերեն լեզվով: Անգլերեն տարբերակի համար, խնդրում ենք, կապ հաստատել մեզ հետ:

Բեռնել

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և աուդիտ 2018

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացված են  2018 թվականի գործունեության արդյունքները ըստ 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների, ինչպես նաև իրականացված աուդիտի տվյալները:

Բեռնել

Տարեկան հաշվետվություն 2018

Սույն հաշվետվությունում ներկայացված են 2018 թվականի գործունեության արդյունքները: Գործունեությունը ներկայացված է ըստ 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների`կրթություն, շահերի պաշտպանություն եւ ծառայություններ: Հաշվետվության մեջ գլխավորապես ներկայացված են «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի իրականացրած ծրագրերը և դրանց հետագա ընթացքը: Ներկայացված են փաստեր ու թվեր, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը: Հաշվետու տարվա ընթացքում տեղի է ունեցել 3 ընդհանուր ժողովի արտահերթ և 6 նախագահության նիստեր:

Բեռնել

Տարեկան հաշվետվություն 2017

Հաշվետվությունում ներկայացված են  2017 թվականի գործունեության արդյունքները ըստ 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների` կրթություն, շահերի պաշտպանություն և ծառայություններ: Այն ներառում է մեր կողմից իրականացրած ծրագրերը և դրանց հետագա ընթացքը, փաստեր ու թվեր:

Բեռնել