Հաշվետվություններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ COVID-19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ հետազոտության արդյունքները

Բեռնել

Տարեկան հաշվետվություն 2020

Սույն հաշվետվությունում ներկայացված են 2020 թվականի գործունեության արդյունքները:

Բեռնել

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և աուդիտ 2019

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացված են  2019 թվականի գործունեության արդյունքները ըստ 2019-2022 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների, ինչպես նաև իրականացված աուդիտի տվյալները: Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունն առավել մանրամասն ներկայացված է այստեղ:

Բեռնել

Տարեկան հաշվետվություն 2019

Սույն հաշվետվությունում ներկայացված են 2019 թվականի գործունեության արդյունքները: Գործունեությունը ներկայացված է ըստ 2019-2022 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների`կրթություն, շահերի պաշտպանություն եւ ծառայություններ: Հաշվետվության մեջ գլխավորապես ներկայացված են «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի իրականացրած ծրագրերը և դրանց հետագա ընթացքը: Ներկայացված են փաստեր ու թվեր: Հաշվետվությունը հասանելի է հայերեն լեզվով: Անգլերեն տարբերակի համար, խնդրում ենք, կապ հաստատել մեզ հետ:

Բեռնել

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և աուդիտ 2018

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացված են  2018 թվականի գործունեության արդյունքները ըստ 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների, ինչպես նաև իրականացված աուդիտի տվյալները:

Բեռնել

Տարեկան հաշվետվություն 2018

Սույն հաշվետվությունում ներկայացված են 2018 թվականի գործունեության արդյունքները: Գործունեությունը ներկայացված է ըստ 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների`կրթություն, շահերի պաշտպանություն եւ ծառայություններ: Հաշվետվության մեջ գլխավորապես ներկայացված են «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի իրականացրած ծրագրերը և դրանց հետագա ընթացքը: Ներկայացված են փաստեր ու թվեր, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ծրագրի հակիրճ նկարագրությունը: Հաշվետու տարվա ընթացքում տեղի է ունեցել 3 ընդհանուր ժողովի արտահերթ և 6 նախագահության նիստեր:

Բեռնել

Տարեկան հաշվետվություն 2017

Հաշվետվությունում ներկայացված են  2017 թվականի գործունեության արդյունքները ըստ 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների` կրթություն, շահերի պաշտպանություն և ծառայություններ: Այն ներառում է մեր կողմից իրականացրած ծրագրերը և դրանց հետագա ընթացքը, փաստեր ու թվեր:

Բեռնել

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և աուդիտ 2017

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացված են  2017 թվականի գործունեության արդյունքները ըստ 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների, ինչպես նաև իրականացված աուդիտի տվյալները:

Բեռնել

Տարեկան հաշվետվություն 2014

Հաշվետվությունում ներկայացված են  2014 թվականի գործունեության արդյունքները ըստ 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների` կրթություն, շահերի պաշտպանություն և ծառայություններ: Այն ներառում է մեր կողմից իրականացրած ծրագրերը և դրանց հետագա ընթացքը, փաստեր ու թվեր:

Բեռնել