Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և աուդիտ 2018

Aug 5, 2019 by: Yerevan

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացված են  2018 թվականի գործունեության արդյունքները ըստ 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների, ինչպես նաև իրականացված աուդիտի տվյալները: