Հաշվետվություններ

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և աուդիտ 2017

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացված են  2017 թվականի գործունեության արդյունքները ըստ 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների, ինչպես նաև իրականացված աուդիտի տվյալները:

Բեռնել

Տարեկան հաշվետվություն 2014

Հաշվետվությունում ներկայացված են  2014 թվականի գործունեության արդյունքները ըստ 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի առանձին ռազմավարական ուղղությունների` կրթություն, շահերի պաշտպանություն և ծառայություններ: Այն ներառում է մեր կողմից իրականացրած ծրագրերը և դրանց հետագա ընթացքը, փաստեր ու թվեր:

Բեռնել