Վերադարձի պայմաններ

«Հույսի կամուրջ» ՀԿ

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ 20.07.2023թ
1. Նվիրատվության վերադարձի քաղաքականության ներածություն
«Հույսի կամուրջ» («մենք», «մեզ» կամ «մեր») ՀԿ-ն գնահատում է մեր
www.bridgeofhopearmenia.am կայքի միջոցով կատարվող յուրաքանչյուր
նվիրատվություն և շնորհակալ է յուրաքանչյուր նվիրատվության համար:
Նվիրատվության վերադարձի սույն քաղաքականությունը սահմանում է մեր
կազմակերպությանը կատարված նվիրատվությունների վերադարձի կարգն ու
պայմանները:
2. Նվիրատվություններ
2.1 Չվերադարձվող նվիրատվություններ
Մեր կայքի միջոցով կատարված բոլոր նվիրատվությունները, որպես կանոն,
ենթակա չեն վերադարձման, եթե այլ բան հստակորեն նշված չէ նվիրատվության
վերադարձի այս քաղաքականության մեջ:
2.2 Բացառություններ
Չվերադարձվող քաղաքականության բացառությունները կարող են կիրառվել
հատուկ հանգամանքներում, ինչպիսիք են՝
— Պատահական կրկնօրինակ նվիրատվության դեպքում մենք կվերադարձնենք
նվիրատվության կրկնօրինակ գումարը՝ դոնորից տեղեկացված լինելու
դեպքում:
— Եթե ​​մեր կողմից սխալի պատճառով գումարի վերադարձ պահանջվի, մենք
անհապաղ կշտկենք խնդիրը և կվերադարձնենք նվիրատվության գումարը:
3. Նվիրատվության վերադարձի հայցում
Նվիրատվության վերադարձ պահանջելու համար խնդրում ենք կապվել մեզ հետ
[email protected] հասցեով: Վերադարձի հայտ ներկայացնելիս
խնդրում ենք տրամադրել հետևյալ մանրամասները.
— Ձեր լրիվ անունը
— Կոնտակտային տվյալներ

— Նվիրատվության գումարը
— Նվիրատվության ամսաթիվը
— Վերադարձի խնդրանքի պատճառը
Մենք կուսումնասիրենք վերադարձի հայտում ներկայացված յուրաքանչյուր դեպք
և դրա հիման վրա կորոշենք, թե արդյոք այն համապատասխանում է Բաժին 2.2-
ում նշված բացառություններին:
4. Փոխհատուցման գործընթաց
Եթե ​​ձեր վերադարձի խնդրանքը հաստատվի, մենք ողջամիտ ժամկետում
կիրականացնենք գումարի վերադարձը: Վերադարձված գումարը կփոխանցվի
նվիրատվության համար օգտագործված վճարման եղանակով, եթե
այլընտրանքային պայմանավորվածություններ չհամաձայնեցվեն:
5. Կապ մեզ հետ
Եթե ​​ունեք հարցեր կամ մտահոգություններ այս նվիրատվության վերադարձի
քաղաքականության վերաբերյալ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ
[email protected] հասցեով: