Announcement: looking for advisors

«Ընտանեկան միջավայր և համայնքային ծառայություններ Հայաստանի երեխաների համար» ծրագիր


FESCCA “Family Environment and Services in Communities for Children of Armenia” project


 

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Շիրակի մարզում հանրակրթական դպրոցներում «Ներառական կրթություն» թեմայով վերապատրաստումից հետո  մշտադիտարկում, խորհրդատվություն և աջակցություն տրամադրողների մրցույթի


 

 

 

«Հույսի կամուրջ» հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպությունը, Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Ընտանեկան միջավայր և համայնքային ծառայություններ Հայաստանի երեխաների համար» ծրագրի շրջանակում իրականացրել է ներառական կրթության թեմաներով ուսուցիչների վերապատրաստում՝ ՀՀ Շիրակի մարզի հանրակրթական դպրոցներից ընտրված ուսուցիչների համար, ովքեր, վերապատրաստման դասընթացը (ToT) հաջողությամբ ավարտելուց հետո, սկսել են իրականացնել նշված դասընթացները իրենց դպրոցների ուսուցիչների համար:

 

Այդ նպատակով հայտարարվում է հանրակրթական դպրոցներում մշտադիտարկում, խորհրդատվություն և աջակցություն տրամադրողների մրցույթ՝ Շիրակի մարզում համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրմանն ու դպրոցներում  Ներառական կրթության  արդյունավետ իրականացմանն աջակցելու նպատակով:

 

Մշտադիտարկում և խորհրդատվություն տրամադրողի հիմնական պարտականությունները.

 • պատշաճ կերպով սույն թվականի հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի, Աշոցքի, Ամասիայի, Արթիկի և Մարալիկի տարաշաշրջանների հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչներին փոխանցել իր փորձը, տեսական և գործնական գիտելիքներն ու հմտությունները, խթանել նրանց մասնագիտական զարգացումը,

 • Նպաստել դպրոցների ուսուցչական համակազմի ինքնազարգացման և ինքնուսուցման ակտիվացմանը,

 • պատրաստ լինել նմանատիպ ծառայություններ մատուցել նաև հաջորդող տարիների ընթացքում՝ Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերում,

 • հասանելի լինել ուսուցիչներին, ում տրամադրել եք խորհրդատվություն և ուղղորդել նրանց,

 • ծառայությունների մատուցման ավարտից հետո ներկայացնել նկարագրական հաշվետվություն և մասնակցել արդյունքների ամփոփման հետ կապված հանդիպում-քննարկումներին:


Ծրագրի շրջանակում ընտրված մասնագետները աշխատանքը կարող են համատեղել հիմնական աշխատանքի հետ:

 

Թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները.

 • բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,

 • Ներառական կրթության թեմայով վերապատրաստում և խորհրդատվություն տրամադրելու փորձ,

 • Դասալսումների, դիտարկումների, խորհրդատվությունների տրամադրման փորձառություն,

 • մարզերում մշտադիտարկում և խորհրդատվություն տրամադրելու հասանելիություն և ճկունություն,

 • հաղորդակցման զարգացած հմտություններ,

 • թիմում աշխատելու կարողություն,

 • կազմակերպչական, արագ կողմնորոշվելու հմտություններ և նախաձեռնողականություն,

 • համակարգչային գիտելիք և հմտություն:


Տեղերը սահմանափակ են: Լավագույնները կընտրվեն հայտադիմումի (hավելված 1), իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև հարցազրույզի արդյունքների հիման վրա: Հայտադիմումը կցված է:

Մարզում մրցույթը հաղթած մասնագետների տրանսպորտի  ծախսերը հոգում է «Հույսի կամուրջը»: Մրցույթը հաղթած թեկնածուի հետ կկնքվի պայմանագիր, որի համաձայն նա, գործարքային սկզբունքով, կվարձատրվի իրականացրած ծառայությունների համար: Մրցույթին մասնակցելու համար խնդրում ենք մինչև սույն թվականիսեպտեմբերի 25-ը ներառյալ,  ուղարկել լրացված հայտադիմումը [email protected] և/կամ [email protected] էլ. հասցեներին՝ նամակին կցելով նաև ինքնակենսագրությունը (CV) և լրացված հայտադիմումը՝ հավելված 1: Լրացուցիչ հարցերի համար կարող եք զանգահարել (010) 56 01 43 հեռախոսահամարին:

Հավելված 1