Professional orientation

   

(Հայ) Արհեստագործական խմբակների տարատեսական մոդուլային պարապմունքներում (կար ու ձև, հելունագործություն, ասեղնագործություն, տիկնիկագործություն, ուլունքագործություն, ապլիկացիաներ, վիտրաժ, բատիկա, մաքրամե, օրիգամի, կվիլինգ և այլն) երեխաները ընդգրկվում են ըստ իրենց նախասիրությունների, առանձնահատկությունների և անհատական կարողությունների: Ակումբում ընդգրկված երեխաները ստանում են պարզագույն գիտելիքներ ձեռներեցության և ձեռնարկատիրական գործունեության վերաբերյալ, ձևավորում են համապատասխան հմտություններ և դրանք կիրառում իրենց կողմից մշակված փոքրիկ ծրագրերում: