2001

2001

Դիլիջանում հիմնադրվեց Զարգացման և սոցիալական ներառման կենտրոնը` կրթական և սոցիալ հոգեբանական աջակցություն տրամադրելու Դիլիջանի տարածաշրջանի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և երիտասարդներին