2002

2002

Ներառական կրթության մեկ դպրոցում ունեցած հաջող փորձը ներդրվեց Երևանի ևս 5 հանրակրթական դպրոցներում: