2003

2003

Իջևանում հիմնադրվեց Զարգացման և սոցիալական ներառման կենտրոնը` կրթական և սոցիալ հոգեբանական աջակցություն տրամադրելու Իջևանի տարածաշրջանի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և երիտասարդներին։