2005

2005

Նոյեմբերյանում հիմնադրվեց Զարգացման և սոցիալական ներառման կենտրոնը`  կրթական և սոցիալ հոգեբանական աջակցություն տրամադրելու Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և երիտասարդներին։