2006

2006

Ներառական կրթությունը դարձավ պետական քաղաքականություն։ Հույսի կամուրջը կմնա պատմության մեջ, որպես ներառական կրթության նախաձեռնողը Հայաստանի Հանրապետությունում: Այս ներդրման համար էլ կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանը արժանացավ կրթության և գիտության նախարարության ոսկե հուշամեդալին: