2009

Ներդրվեց ներառական արհեստագործական կրթության առաջին փորձը Երևանի պետական հումանիտար քոլեջում և Հանրապետական թիվ 2 հատուկ կրթահամալիրում, ուր մասնագիտական կրթություն ստացան նաև ընտանեկան տիպի հաստատության՝ Ջերմիկ անկյան, 13 երիտասարդ բնակիչները: