2010

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և Տավուշի մարզպետարանի  հետ համատեղ Տավուշի մարզի բոլոր 77 հիմնական դպրոցներում փորձարկվեց  համընդհանուր ներառական կրթության մոդելը, որը հիմք դարձավ այսօր արդեն ընթացող կրթության քաղաքականության և օրենսդրական մի շարք լուրջ բարեփոխումների, որոնց միջոցով Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթության ոլորտը  անցում կատարեց համընդհանուր ներառական կրթության համակարգին: