2011

2011

Տավուշի մարզի շուրջ 28000 մարդկանց շրջանում իրականացվեց ուսումնասիրություն, որով սկիզբ դրվեց Հայաստանի սոցիալական պաշտպանության ոլորտի բարեփոխումներին՝ հիմնված Առողջապահության Համաշխարհային կազմակերպության «Ֆունկցիոնալության, հաշմանդամության և առողջության միջազգային դասակարգման» մոտեցումների և սկզբունքների վրա: