2012

2012

Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի բոլոր մանկավարժական ֆակուլտետներում  ներդրվեցին և մինչ օրս դասավանդվում են 4 նոր դասընթացներ՝ ներառական կրթության թեմաներով: