2015

2015

«Հույսի կամուրջը» ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ Տավուշի մարզի համընդհանուր ներառական կրթության փորձը ներդրվեց Սյունիքի մարզում: Մարզի հատուկ դպրոցները վերակազմակերպվել են մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների։ 78 հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ այլևս չեն ապրում հաստատությունում, նրանք իրենց ընտանիքներում են և հաճախում են սովորական դպրոցներ: