2019

2019

 «Հույսի կամուրջը» աջակցեց ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը՝ Շիրակի մարզում ներդնելու համատեղ համընդհանուր ներառական կրթության համակարգը։ Մարզի 2 հատուկ դպրոցները դարձան  մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ՝ հանրակրթական դպրոցների համար։