2020

2020

«Հույսի կամուրջը» աջակցեց ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը՝  համընդհանուր ներառական կրթության փորձը ներդնելու Գեղարքունիք և Կոտայք մարզերում։ Մարզերի երկու հատուկ դպրոցները դարձան  մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ հանրակրթական դպրոցների համար։ Նույն տարին կազմակերպության «Նախադպրոցական հաստատություններում ներառական կրթական միջավարի խթանում- SMILE» ծրագիրը Zero Project համաշխարհային ցանցի կողմից ճանաչվեց որպես ներառական նախադպրոցական կրթության ոլորտում  նորարարություն և երկարաժամկետ ներգործություն ապահովող լավագույն ծրագրերից մեկը: