2022

2022

2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական բոլոր դպրոցներում ներդրվեց համընդհանուր ներառական կրթության համակարգը։ «Հույսի կամուրջը» հպարտ է, որ կանգնած է եղել պատմական այս նվաճման ակունքներում և դեպի այս նվաճումը տանող ճանապարհի առաջնագծում՝ սկսած փորձնական նախաձեռնություններից և օրենսդրական բարեփոխումներից մինչև համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի լիակատար ներդրումը։